Dotacje na biznes  do wzięcia cz.2
29 Lis 2018

Dotacje na biznes do wzięcia cz.2

Post by Redaktor

– Realizujemy nabór wniosków na unijne dotacje dla przedsiębiorców on-line. Standardem jest, że agencja za moment złożenia wniosku uznaje zarejestrowanie go w tzw. generatorze wniosków on-line. Na wszystkie tegoroczne konkursy wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną – informuje Dariusz Wojtaszek, dyrektor gabinetu prezesa PARP.

W tym roku będzie ogłoszonych łącznie 13 konkursów. Dokładne terminy składania wniosków są podawane na stronach internetowych: parp.gov.pl, mg.gov.pl oraz ncbir.gov.pl.

Nowa instytucja rządowa, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, zaoferuje przedsiębiorcom wsparcie na realizację projektów związanych z zastosowaniem internetu i innych łączy elektronicznych do produkcji i usług oraz do życia publicznego. Będzie to pomoc dla start-upów i na założenie biznesu.

Ponadto ogłoszone zostaną konkursy w ramach działań: 5.1, czyli na powiązania kooperacyjne o znaczeniu ponadregionalnym (np. wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców). Natomiast w konkursie 5.4.1 na sfinansowanie ochrony przedmiotów własności przemysłowej firmy otrzymają dotacje np. na zastrzeżenie i opatentowanie wynalazku, znaku towarowego i innej własności przemysłowej. Dotacje są oferowane na załatwienie spraw w polskim lub zagranicznym Urzędzie Patentowym.

W działaniu 6.1, paszporcie do eksportu, przedsiębiorcom zaoferowane zostaną w tym roku trzy konkursy naboru wniosków na sfinansowanie wszelkich inicjatyw proeksportowych, które przyczynią się do zwiększenia sprzedaży towarów i usług na rynkach zagranicznych.

– Aby przygotować dobry wniosek, warto wynająć firmę zewnętrzną, która profesjonalnie przygotuje dokumenty. Oba podejścia są dobre, byle były skuteczne. Trzeba dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkursową. Zazwyczaj kluczowymi pozycjami w przygotowaniu dokumentacji konkursowej są: biznesplan lub studium wykonalności, które muszą być solidnie przygotowane. Trzeba zwracać uwagę na kryteria formalne i merytoryczne. Niespełnienie warunków formalnych może już na wstępie wykluczyć nas z konkursu – twierdzi prezes Jerzy Kwieciński.

Andrzej Okrasiński

0 Comments

Leave a Comment